Oita Stadium

0 0 đánh giá
Photo: 大分帰省中 / CC BY-SA 3.0

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

1351 Yokoo, Oita, 870-0126 (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Điện thoại liên lạc

097-528-7700

Website

oita-sportspark.jp

Oita Stadium

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Câu hỏi về Oita Stadium?

Hỏi cộng đồng của chúng tôi