Tachinomi Banpaiya Oimachi

0 0 đánh giá
Ham Cutlet costs ¥310 for a large portion. (Tác giả bức ảnh: Shinagawa Sightseeing Agency)

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

5-3-5 Higashi-oi, Shinagawa-ku, Tokyo (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

15:00 - 23:30 Đóng cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai 15:00 - 23:30
Thứ ba 15:00 - 23:30
Thứ tư 15:00 - 23:30
Thứ năm 15:00 - 23:30
Thứ sáu 15:00 - 23:30
Thứ bảy 13:00 - 23:30
Chủ nhật 13:00 - 23:30
Holidays 13:00 - 23:30

Điện thoại liên lạc

03-5460-0313

Website

shinagawa-kanko.or.jp

Payment Method

  • Cash only

Internet

  • Wifi Miễn phí

Tachinomi Banpaiya Oimachi

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Khám quá xung quanh

Khám phá Shinagawa

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.