Cats Theatre

0 0 đánh giá
Cats Theatre (Tác giả bức ảnh: Yamanoue Masanobu / Shinagawa Sightseeing Agency)

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

2-1-18 Hiromachi, Shinagawa-ku, Tokyo (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giá

¥12100

Website

shiki.jp

Tiện nghi

  • Quầy Thông tin
  • Live music
  • Restroom

Payment Method

  • Chấp nhận thẻ ghi nợ

Accessibility

  • Vào cửa tự do

Cats Theatre

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Khám quá xung quanh

Khám phá Shinagawa

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.