Museum of Contemporary Art, Tokyo

0 0 đánh giá
Photo: Peter Sidell / JT

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

4-1-1 Miyoshi, Koto City, Tokyo (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Tọa lạc tại

Kiba Park

Giờ mở cửa:

10:00 - 18:00 Đóng cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai Đóng
Thứ ba 10:00 - 18:00
Thứ tư 10:00 - 18:00
Thứ năm 10:00 - 18:00
Thứ sáu 10:00 - 18:00
Thứ bảy 10:00 - 18:00
Chủ nhật 10:00 - 18:00
Holidays 10:00 - 18:00

Website

mot-art-museum.jp

Museum of Contemporary Art, Tokyo

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Khám quá xung quanh

Khám phá Koto

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.