Koto

Đông Tokyo bên bờ sông

Kōtō, theo nghĩa đen là "phía đông con sông", là một khu đặc biệt nằm ở Tokyo Metropolis, Nhật Bản. Phường này tự gọi mình là thành phố Kōtō bằng tiếng Anh. Tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2015, phường có dân số ước tính là 488.632 người và mật độ dân số là 12.170 người / km². Tổng diện tích là khoảng 40,16 km².

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve JapanTravel.com
Give Feedback

Bình luận

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.