Reports

Nhà thờ trung tâm Kobe

Nhà thờ trung tâm Kobe

Câu chuyện chưa kể về thời hậu chiến ở Kobe, nơi một tòa nhà vô danh đã kết nối và biến đổi rất nhiều mảnh đời từ khắp nơi trê..

Hyogo
Xem tất cả bài viết

Đánh giá