National Noh Theater

0 0 đánh giá
Photo: Jerome Lee / JT

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

4-18-1 Sendagaya, Shibuya City, Tokyo (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Website

ntj.jac.go.jp

National Noh Theater

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Khám quá xung quanh

Khám phá Shibuya

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.