Niku no Maekawa

0 0 đánh giá
1 Wagyu Beef Rump (¥670) and Chicken Tenderloin (¥260). They also have the Roast Pork (¥310) and Minced Meat Cutlet (¥140). (Tác giả bức ảnh: Shinagawa Sightseeing Agency)

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

5-2-9 Higashi-oi, Shinagawa-ku, Tokyo (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

Closed today

Giờ mở cửa

Thứ hai 16:00 - 21:30
Thứ ba 16:00 - 21:30
Thứ tư 16:00 - 21:30
Thứ năm 16:00 - 21:30
Thứ sáu 16:00 - 21:30
Thứ bảy 16:00 - 21:30
Chủ nhật Đóng
Holidays 16:00 - 21:30

Payment Method

  • Pay by cash

Dining Options

  • Takeout

Niku no Maekawa

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Khám quá xung quanh

Khám phá Shinagawa

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.