Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter

0 0 đánh giá
Tour entrance (Tác giả bức ảnh: © Warner Bros. Entertainment Inc. - Wizarding World publishing rights © J.K. Rowling)

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

1-1-7 Kasugacho, Nerima Ward, Tokyo 179-0074 (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

8:30 - 22:00 Đang mở cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai 8:30 - 22:00
Thứ ba 8:30 - 22:00
Thứ tư 8:30 - 22:00
Thứ năm 8:30 - 22:00
Thứ sáu 8:30 - 22:00
Thứ bảy 8:30 - 22:00
Chủ nhật 8:30 - 22:00
Holidays 8:30 - 22:00

Giá

¥6300~
View all pricing

Điện thoại liên lạc

50-6862-3676

Website

wbstudiotour.jp

Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Khám quá xung quanh

"Book and Bed" ở Tokyo

"Book and Bed" ở Tokyo

"Book and Bed" ở Tokyo là nhà trọ tập thể độc đáo cho những người ham đọc sách

Khám phá Tokyo

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.