Waseda University Campus

0 0 đánh giá
Tác giả bức ảnh: yoshi0511 / Shutterstock.com

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

1-104 Totsukamachi, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-8050, Japan (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Website

waseda.jp

Bài viết liên quan

1 bài viết

Waseda University Campus

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Khám quá xung quanh

Khám phá Shinjuku

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.