Reports

Những nhà hàng Hooters ở Shibuya 18

Những nhà hàng Hooters ở Shibuya

Shibuya Hooters ở Tokyo là Hooters lớn nhất ở châu Á. Hooters là chuỗi nhà hàng "delightfully tacky yet unrefined". Có các sự ..

Tokyo
Yatai Mami Chan

Yatai Mami Chan

Yatai Mami Chan là một tiệm yatai( thức ăn đường phố) ở Tenjin, quận Chuo, Fukuoka và nó nằm trước tòa nhà Fukuoka Bank Honten

Fukuoka
Xem tất cả bài viết