Reports

Những nhà hàng Hooters ở Shibuya 18

Những nhà hàng Hooters ở Shibuya

Shibuya Hooters ở Tokyo là Hooters lớn nhất ở châu Á. Hooters là chuỗi nhà hàng "delightfully tacky yet unrefined". Có các sự ..

Tokyo
Xem tất cả bài viết