Reports

Ngắm cảnh băng trôi ở Abashiri

Ngắm cảnh băng trôi ở Abashiri

Lên thuyền tham quan Aurora để xem biển băng trôi ở biển Okhotsk, điểm cực nam của Bắc bán cầu để xem biển băng trôi.

Hokkaido
Xem tất cả bài viết