Đặc trưng du lịch mới nhất

Tình nguyện viên WWOOF ở Hokkaido

Hỗ trợ nông dân địa phương và tiết kiệm chi phí ăn ở

Kushiro-Shitsugen ở Hokkaido

Thiên đường mùa đông tuyệt đẹp ở Nhật!

Thác nước Oshinkoshin

Ainu đã đặt tên cho nó là "thác nước rẽ nhánh xinh đẹp"

Cánh đồng hoa Biei

Toàn cảnh cánh đồng hoa tại trang trại Kanno