Đặc trưng du lịch mới nhất

Lễ hội Ukai

Chim cốc câu cá ở Toyama

Làng Suganuma Gassho ở Toyama

Ngôi làng truyền thống đầy tuyết ở Gokayama

Núi Tateyama

Trải nghiệm mùa hè với một chút tuyết

Công viên Kojo

Sắc màu huyền ảo diệu kì của mùa thu