Văn hóa

Tìm thấy 13 kết quả
Kiyotakiji 10

Kiyotakiji

Min Tran

Ngôi đền thứ ba năm trong cuộc hành hương Shikoku Ohenro còn được gọi là Đền nước sạch.

Kochi
Zenjibuji 8

Zenjibuji

Anh Nghiêm

Đền thứ 32 trong cuộc hành hương Shikoku Ohenro còn được gọi là đền thờ của đỉnh Ch'an Master.

Kochi
Shinshoji 6

Shinshoji

Min Tran

Ngôi đền thứ hai năm trong cuộc hành hương Shikoku Ohokuro, còn được gọi là Đền thờ cảng biển chiếu sáng.

Kochi
Zenrakuji 7

Zenrakuji

Anh Nghiêm

Đền thứ 30 trong cuộc hành hương Ohenro Shikoku còn được gọi là đền thờ của Niềm vui vĩnh cửu.

Kochi
Đền Konomineji 8

Đền Konomineji

Nguyen Ngoc Diep

Ngôi đền số 27 trong cuộc hành hương Shikoku Ohenro còn được biết là ngôi đền của Vị thần tối cao.

Kochi
Shoryuji 7

Shoryuji

Min Tran

Ngôi đền thứ 36 trong cuộc hành hương Ohokuro Shikoku, còn được gọi là Đền Rồng Xanh.

Kochi