category image

Văn hóa

Tìm thấy 3 kết quả
Đền Horide 20

Đền Horide

Linh Nguyễn Mai

Một ngôi đền nhỏ với những tán lá mùa thu kì ảo tại Kanzu, Niítu, phía đông của thành phố Niigata

Niigata