Isaniwa Shrine

0 0 đánh giá
Photo: Urashimataro / Public domain

Trang này hiện còn sơ khai - vui lòng đọc bài viết phiên bản Tiếng Anh hoặc liên lạc với chúng tôi để đề xuất dịch bài.

Thông tin

Địa chỉ

173 Sakuradanicho, Matsuyama, Ehime 790-0838 (Bản đồ) (Hướng dẫn)

Giờ mở cửa:

9:00 - 19:00 Đang mở cửa

Giờ mở cửa

Thứ hai 9:00 - 19:00
Thứ ba 9:00 - 19:00
Thứ tư 9:00 - 19:00
Thứ năm 9:00 - 19:00
Thứ sáu 9:00 - 19:00
Thứ bảy 9:00 - 19:00
Chủ nhật 9:00 - 19:00
Holidays 9:00 - 19:00

Điện thoại liên lạc

089-947-7447

Website

isaniwa.official.jp

Isaniwa Shrine

0

0 đánh giá
  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0

Đánh giá

Câu hỏi về Isaniwa Shrine?

Hỏi cộng đồng của chúng tôi

Khám quá xung quanh

Khám phá Matsuyama