Diệu Anh Hoàng

Thành viên Japan Travel

Bình luận mới nhất của Diệu

Vào Suối nước khoáng Honzawa 1 năm trước
Sau cả chặng đường leo núi, được ngâm mình trong bồn khoáng nóng thì không gì có thể tuyệt vời hơn nhỉ :)