Reports

Rào cản Ngôn ngữ tiếng Nhật

Rào cản Ngôn ngữ tiếng Nhật

Trải nghiệm chuyển đến Nhật Bản sống mà không biết tiếng Nhật, sống cùng rào cản ngôn ngữ, và từ từ phá vỡ chúng.

Tokyo
Nhà hàng Robot

Nhà hàng Robot

Nhật Bản được biết đến với nhiều nhà hàng kì lạ, chẳng hạn như nhà hàng nhà tù, nhà hàng câu cá... Nhà hàng Robot, một trong n..

Tokyo
Xem tất cả bài viết

Han đã thích