Reports

Biểu diễn nhạc Jazz 2024

Biểu diễn nhạc Jazz 2024

Giữa - Cuối Tháng 11

Công viên Togo (東 郷 公園) ở Agano nổi tiếng là một trong những nơi tốt nhất để thưởng ngoạn Momiji (sắc màu mùa thu). Vào cu..

Saitama Free Entry
Rào cản Ngôn ngữ tiếng Nhật

Rào cản Ngôn ngữ tiếng Nhật

Trải nghiệm chuyển đến Nhật Bản sống mà không biết tiếng Nhật, sống cùng rào cản ngôn ngữ, và từ từ phá vỡ chúng.

Tokyo
Xem tất cả bài viết

Han đã thích