category image

Mua sắm

Tìm thấy 2 kết quả
Chợ cá Shinsen 10

Chợ cá Shinsen

My Đặng

Đi bộ khoảng 2 phút từ nhà ga Aomori là đến khu vực chợ cá Shinsen trong tòa nhà Auga Festival City.

Aomori