Mua sắm

Tìm thấy 1 kết quả
Đi bộ khoảng 2 phút từ nhà ga Aomori là đến khu vực chợ cá Shinsen trong tòa nhà Auga Festival City.