category image

Đi lại

Tìm thấy 2 kết quả
Phà Takamatsu đến Kobe

Phà Takamatsu đến Kobe

My Đặng

Có một số chuyến phà vào ban ngày và buổi tối tạo nên một chuyến đi kéo dài bốn giờ giữa Takamatsu và Kobe, với các chuyến đi ..

Kagawa