category image

Đi lại

Tìm thấy 5 kết quả
Ga Isawa-onsen 8

Ga Isawa-onsen

Diệp Phạm

Nếu bạn ghé thăm ga Isawa-onsen, bạn có thể sẽ muốn dừng lại một giây và nhìn quanh ga tàu nơi vẫn vẹn nguyên theo thời gian.

Yamanashi