Đặc trưng du lịch mới nhất

Đàn truyền thống Tsugaru Jamisen

Âm thanh sầu muộn chạm đến tâm hồn bạn

Chợ cá Shinsen

Hải sản tươi sống nhất ở Aomori

Du lịch miền Bắc nước Nhật

Trãi nghiệm khó quên ở miền Bắc nước Nhật

Nhà ga Hirosaki

Trung tâm của thị trấn nhỏ ở tỉnh Aomori

Cộng đồng thảo luận

Đàn truyền thống Tsugaru Jamisen

Âm thanh sầu muộn chạm đến tâm hồn bạn

Âm nhạc nhẹ nhàng, đơn giản mà sâu sắc! 🎶🎆🎇🎶✨