Đặc trưng du lịch mới nhất

Shikoku-Mura vào thu

Lá thu và những ngôi nhà truyền thống

Sơ lược về Naoshima

Nhiều nơi để đến nhưng không đủ thời gian

Bữa sáng tại Naoshima

Thức giấc bởi vẻ đẹp của Setouchi

Cao nguyên Yashima

Một cách hay để rèn luyện và ra ngoài cùng thiên nhiên