Đặc trưng du lịch mới nhất

Lễ hội pháo hoa tại hồ Yamanaka

Pháo hoa mùa hè tại chân núi Phú Sĩ

Mùa hè sôi động tại hồ Saiko

Hồ nhỏ nhất trong hệ thống Phú Sĩ Ngũ Hồ

Bảo tàng tỉnh Yamanashi

Hòn ngọc văn hóa tiềm ẩn của Yamanashi

Hồ

Nơi giao nhau giữa hồ Sai và hồ Motosu

Cộng đồng thảo luận

Hồ

Nơi giao nhau giữa hồ Sai và hồ Motosu

Well, just come and enjoy those tranquil places!

Bình minh núi Phú Sĩ &Hồ Yamanakako

Thế giới yên bình của hồ Yamanaka trước bình minh

Many ways to enjoy Mount Fuji as you know...