category image

Hoạt động

Tìm thấy 38 kết quả
Đến và trải nghiệm Tokyo

Đến và trải nghiệm Tokyo

Đặc điểm

Tắm xong và mặc yukata xanh và trắng của Byakudan (áo kimono cotton không... Khi Jun Kawada và Souei Fanakoshi, cả hai điều mặc kimono tuyệt đẹp, gặp

Thành phố Gyoda

Thành phố Gyoda

Thu vy

xuất tất "tabi" truyền thống, loại tất thường được mang khi mặc kimono.

Saitama
Shiratani Unsuikyo

Shiratani Unsuikyo

Shiratani Unsuikyo is a natural ravine forest located on Yakushima, in Kagoshima prefecture. Best known for being the inspiration for Studio Ghibli's..

Kagoshima
Caretta Shiodome

Caretta Shiodome

Mall featuring retail stores, an observation deck, restaurants, a museum, and seasonal winter illuminations. 

Tokyo