Village Vanguard

Một cửa hàng văn hoá phổ thông ở Daimyo

Tôi đã gặp cửa hàng văn hóa phổ thông tuyệt vời này trong khi đi lang thang quanh Daimyo. Cửa hàng này là khá lớn và bán những thứ rất thú vị. Bạn có thể chọn những cuốn sách bao gồm một loạt các chủ đề như nhiếp ảnh, nghệ thuật, manga và âm nhạc bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Ở đây có một khu âm nhạc được chia theo các thể loại âm nhạc. Cửa hàng này thực sự là một phần của Nhật Bản. Bạn có thể dễ dàng dành hơn một giờ ở đây. Tôi bị hút vào cửa hàng này từ rất lâu trước khi tôi có thể tự kéo mình ra khỏi đó.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.