02 Tháng 5
04 Tháng 5
Kobe Infiorata

Infiorata Kobe

Đường phố Kobe được tô điểm bởi những bức tranh hoa

Tác giả Manish Prabhune   
Nơi đến: Kobe City Khi: 02 Tháng 5 - 04/05/2020, 15:00 - 17:00

Kobe Infiorata, một sự kiện kéo dài hai ngày trong Tuần lễ Vàng (đầu tháng 5) ở Kobe có các điểm du lịch phổ biến và những con đường được trang trí với những bức tranh hoa. Sự kiện này bắt đầu hai năm sau trận động đất Great Hanshin, và được mô phỏng sau một sự kiện Infiorata tương tự tổ chức tại Genzano ở Italy và Ponteareas ở Tây Ban Nha.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Nga Nguyễn

Nga Nguyễn @nga.nguyn

Original by Manish Prabhune

Bình luận