Infiorata Kobe [Cancelled]

Đường phố Kobe được tô điểm bởi những bức tranh hoa

Tác giả Manish Prabhune   
Nơi đến: Kobe City Khi: Đầu Tháng 5 2021
Notice: The dates for this event are not yet confirmed. This page will be updated once the official date(s) are announced by the event organizers. Please check the official event site for the latest info.

Cancelled event

Vị trí này đã được ghi nhận là đóng cửa vĩnh viễn.

Cập nhật mới nhất: 22-04-2020

Kobe Infiorata, một sự kiện kéo dài hai ngày trong Tuần lễ Vàng (đầu tháng 5) ở Kobe có các điểm du lịch phổ biến và những con đường được trang trí với những bức tranh hoa. Sự kiện này bắt đầu hai năm sau trận động đất Great Hanshin, và được mô phỏng sau một sự kiện Infiorata tương tự tổ chức tại Genzano ở Italy và Ponteareas ở Tây Ban Nha.

0
0
Nga Nguyễn

Nga Nguyễn @nga.nguyn

Original by Manish Prabhune

Bình luận