Mạch nước nóng của Nikko Yumoto Onsen

Dưới sự bảo vệ của đền Onsen-ji trong 1200 năm

Người ta nói rằng thầy tu Shodo đã khám phá phần lớn khu vực Nikko bên trong cũng phát hiện ra một mạch nước nóng ở Yumoto năm 788. Ông đã xây dựng bức tượng Phật Dược Sư ở đây và đặt tên là suối nước nóng “Yakushi-to (nước nóng từ Phật Dược Sư). Trong thời kỳ Edo suối nước nóng được quản lý bởi Đền Rin-no-ji và chỉ những người được phép của người đứng đầu mới có thể sử dụng bồn tắm. Đứng trên nền của nguồn nước này, chúng ta có thể cảm nhận đượckhông khí trang trọng và sức mạnh của trái đất cùng một lúc.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.