category image

Đi lại

Tìm thấy 155 kết quả
Vé JR Pass sắp được bán tại Nhật

Vé JR Pass sắp được bán tại Nhật

Neal Dang

Thường được bán cho du khách trước khi đến Nhật, hệ thống tàu điện Nhật JR vừa thông báo rằng vé JR Pass sẽ bắt đầu thử nghiệm được bán tại Nhật từ ngày

Tokyo 1