Đặc trưng du lịch mới nhất

Dây thừng rơm tại Kashima Futani

Đặt những dây thừng bằng rơm trên đá uyên ương

Ruộng Bậc thang đến thiên đường

Một trong 100 ngôi làng nông nghiệp đẹp nhất ở Ehime

Omikoshi Soneri

Triển lãm lễ hội uy tín tại ngôi đền Matsuyama