category image

Chỗ ở

Tìm thấy 2 kết quả
Shirakawa-go ở Yamamoto-ya

Shirakawa-go ở Yamamoto-ya

My Đặng

Shirakawa-go ở Yamamoto-ya là một nhà hàng vào mùa xuân và mùa hè và trở thành nhà khách vào mùa đông. Nó nằm ở trung tâm ngôi..

Gifu
Quang cảnh BBC Nagayu 18

Quang cảnh BBC Nagayu

hoang vu

Hãy xem B & B chữa bệnh này trong một lùm núi bên bờ sông. Xem thư viện nhỏ trong rừng, một bảo tàng leo núi nhỏ, các trạm làm..

Oita