Nhà khách Ishiba, Hirosaki

Ở thị trấn lịch sử của Hirosaki, thuộc tỉnh Aomori của Nhật Bản, nhà khách Ishiba là một nhà khách truyền thống do gia đình quản lý, gần với các điểm du lịch hấp dẫn của thị trấn.