Reports

Thử thách mỳ Soba Wanko tuyệt vời

Thử thách mỳ Soba Wanko tuyệt vời

Wanko soba đại diện cho thử thách ăn uống nổi tiếng nhất (và có thể là duy nhất) của Iwate. Mục đích là tiêu thụ càng nhiều bá..

Iwate
Xem tất cả bài viết