Hoạt động

Tìm thấy 56 kết quả

Shizuoka Stadium ECOPA

Set in beautiful parkland between the cities of Fukuroi and Kakegawa, Shizuoka Prefecture’s largest stadium has a capacity of 50,000. The roof design..

Mount Fuji

Few places in Japan are more iconic than Mt Fuji, the country’s tallest peak. Towering over the landscape at a height of 3,776 meters (12,388 feet),..

Bình minh trên đỉnh Phú Sĩ 10

Bình minh trên đỉnh Phú Sĩ

Yoshimi Dan

Ngắm bình minh từ đỉnh núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản, là một trải nghiệm không bao giờ quên-những địa điểm ngắm Mặt..

Shizuoka