category image

Văn hóa

Tìm thấy 39 kết quả
Dainichiji - Itano 7

Dainichiji - Itano

Min Tran

Ngôi đền thứ tư trong cuộc hành hương Shikoku Ohenro, còn được gọi là đền thờ của mặt trời vĩ đại. Từ xa đến phía thung lũng ở..

Tokushima
Gokurakuji 7

Gokurakuji

Min Tran

Nằm khoảng 1,3 km về phía đông của Ryozenji (ngôi đền số 1), đây là ngôi đền thứ hai trong 88 ngôi đền của cuộc hành hương đền..

Tokushima
Tatsueji 7

Tatsueji

Min Tran

Ngôi đền thứ 19 trong cuộc hành hương Shikoku Ohenro, còn được gọi là Đền của vịnh bay cao.

Tokushima
Jorakuji 7

Jorakuji

Min Tran

Ngôi đền thứ 14 của cuộc hành hương Shikoku Ohokuro, còn được gọi là Đền hòa bình vĩnh cửu

Tokushima
Jurakuji 7

Jurakuji

Min Tran

Ngôi đền thứ bảy của cuộc hành hương đền thờ Ohenro 88, Jurakuji, còn được gọi là đền Mười thú vui. Điều này đề cập đến mười n..

Tokushima
Kakurinji 7

Kakurinji

Min Tran

Ngôi đền thứ 20 trong cuộc hành hương Shikoku Ohenro, còn được gọi là Đền rừng sếu

Tokushima