category image

Văn hóa

Tìm thấy 39 kết quả
Yakuoji 8

Yakuoji

Min Tran

Ngôi đền thứ 23 trong cuộc hành hương Shikoku Ohenro, còn được gọi là Đền vua Y học.

Tokushima
Konsenji 8

Konsenji

Min Tran

Kosenji là ngôi đền thứ ba trong cuộc hành hương 88 đền thờ Ohenro xung quanh Shikoku. Nó nằm ở thị trấn nhỏ Itano, ngoại ô To..

Tokushima
Fujiidera 7

Fujiidera

Min Tran

Ngôi đền thứ Mười một trong cuộc hành hương Shikoku Ohenro, còn được gọi là đền hoa tử đằng.

Tokushima
Kan-onji 7

Kan-onji

Min Tran

Ngôi đền thứ mười sáu trong cuộc hành hương Shikoku Ohenro, còn được gọi là Đền Quán Thế Âm.

Tokushima
Kirihataji 7

Kirihataji

Min Tran

Ngôi đền thứ 10 trong cuộc hành hương Shikoku Ohenro, còn được gọi là Đền cắt áo.

Tokushima
Byodoji 6

Byodoji

Min Tran

Ngôi đền hai mươi hai trong cuộc hành hương Shikoku Ohenro còn được gọi là Đền thờ bình đẳng.

Tokushima
Onzanji 8

Onzanji

Min Tran

Ngôi đền thứ mười tám trong cuộc hành hương Shikoku Ohokuro, còn được gọi là Đền thờ núi biết ơn.

Tokushima