category image
Tìm thấy 1 kết quả
Shibazakura ở Misato 2025

Shibazakura ở Misato 2025

Đầu Tháng 4 - Đầu Tháng 5

Được biết đến như một trong những nơi nổi tiếng để xem Shibazakura (Hoa anh chi), công viên Misato Shibazakura rộng 4,1 ha nơi..

Gunma

Lịch sự kiện