category image
Tìm thấy 1 kết quả
Lễ hội người tuyết Yukidaruma  2025

Lễ hội người tuyết Yukidaruma 2025

Đầu Tháng 2

Ngắm nhìn người tuyết đủ hình dạng và kích cỡ ở làng Shiramine và Kuwajima, nằm sâu trong những thung lũng ven núi của vùng Ha..

Ishikawa 2 Free Entry

Lịch sự kiện