category image
Tìm thấy 1 kết quả
Lễ hội Yosakoi sôi động

Lễ hội Yosakoi sôi động

Đầu - Giữa Tháng 8

Yosakoi là một lễ hội khiêu vũ ở Kochi vào tháng 8 hàng năm. Đây là một bữa tiệc giống như lễ hội carnival với sự ảnh hưởng độ..

Kochi

Lịch sự kiện