category image
Tìm thấy 4 kết quả
Hội chợ gốm sứ Arita 2024

Hội chợ gốm sứ Arita 2024

29/04/2024 - 05/05/2024

Thị trấn Arita tỉnh Saga, nơi sản sinh ra gốm sứ Nhật Bản, tổ chức Hội chợ gốm sứ thường niên diễn ra vào kỳ nghỉ Golden Week.

Saga Free Entry
Lễ hội Karatsu Kunchi 2024

Lễ hội Karatsu Kunchi 2024

02/11/2024 - 04/11/2024

Trong suốt hơn 400 năm, lễ hội mùa thu này đã được tổ chức tại đền Karatsu và là một trong những lễ hội lớn ở Kyushu.

Saga Free Entry
Lễ hội kinh khí cầu quốc tế Saga 2024

Lễ hội kinh khí cầu quốc tế Saga 2024

Đầu Tháng 11

Được tổ chức mỗi mùa thu trên sông Kase chỉ bên ngoài thành phố Saga, lễ hội kinh khí cầu quốc tế Saga mang những người tâm hu..

Saga 1
 

Lịch sự kiện