Di tích đền Yoshizaki Gobo, Fukui

Nhà sư Rennyo khôi phục lại đền Hongaji trên đỉnh núi

Di tích ngôi đền Yoshizaki Gobo nằm ở rìa phía bắc của tỉnh Fukui, gần biên giới Ishikawa. Năm 1471, Rennyo, nhà sư thứ 8 của ngôi đền Honganji ở Kyoto đã xây dựng lại Honganji ở đây sau khi bị áp bức và tàn phá bởi ngôi đền Enryakuji năm 1466. Ông sống ở đây bốn năm, thu hút nhiều tín đồ từ khu vực và phát triển ngôi đền. Năm 1506, ngôi đền lại bị phá hủy bởi bộ tộc Asakura (tộc quyền lực trong khu vực), và nơi này đã bị bỏ hoang trong 240 năm cho đến khi hai nhà phụ khác của ngôi đền Honganji (nhà phụ TâyĐông) được xây dựng từ năm 1746 đến 1747. Bây giờ trong di tích chỉ có tượng Rennyo, và các di tích khác liên quan đến ông đứng trên đỉnh đồi rộng lớn nhìn ra mặt nước pha lê của hồ Kitagata.

0
1
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.