06/12/2020
15/12/2020
Kobe Luminarie nhìn từ tòa thị chính Kobe

Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

Tưởng nhớ trận đại địa chấn Hanshin

Tác giả Manish Prabhune   
Nơi đến: Kobe Foreign Settlement Khi: 06/12/2020 - 15/12/2020, 18:00 - 22:00

Kobe Luminarie được tổ chức thường niên trong hai tuần đầu tiên của tháng 12 nhằm tưởng nhớ về trận đại động đất Hanshin năm 1995. Luminarie là một từ tiếng Ý có nghĩa là thắp sáng bằng những bóng đèn nhỏ. Tất cả bóng đèn trong lễ hội Kobe Luminarie do chính phủ Ý cung cấp và việc thắp sáng tượng trưng cho hi vọng đối với công dân Kobe.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Trang Vu

Trang Vu @trang.v

Bài viết gốc của Manish Prabhune

Bình luận