Giữa - Cuối
Tháng 1

Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie 2025

Tưởng nhớ trận đại địa chấn Hanshin

Nơi đến: Kobe Foreign Settlement Khi: Giữa - Cuối Tháng 1 2025
Chú ý: Thời gian diễn ra sự kiện này vẫn chưa được ấn định. Trang web của chúng tôi sẽ được cập nhật ngay khi lịch chính thức của sự kiện được thông báo. Xin hãy xem qua trang web chính của sự kiện để nắm bắt được thông tin mới nhất.

Kobe Luminarie được tổ chức thường niên trong hai tuần đầu tiên của tháng 12 nhằm tưởng nhớ về trận đại động đất Hanshin năm 1995. Luminarie là một từ tiếng Ý có nghĩa là thắp sáng bằng những bóng đèn nhỏ. Tất cả bóng đèn trong lễ hội Kobe Luminarie do chính phủ Ý cung cấp và việc thắp sáng tượng trưng cho hi vọng đối với công dân Kobe.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Bình luận

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.