Chùa Eisho ở Kamakura

Hoa & tre ở Ni viện 380 năm tuổi

Chùa Eisho là một Ni viện từ khi nó được thành lập vào năm 1636. Người thành lập ra ngôi chùa là thiếp của Tokugawa Ieyasu, và cũng là hậu duệ của một chiến binh samurai, người đã xây dựng thành Edo. Tên ngôi chùa được lấy theo tên bà, Eisho-in. Có rất nhiều loài hoa, cây và một rừng trúc bên trong khuôn viên chùa. Biểu tượng ngôi chùa trên cánh cổng là một thiết kế hình hoa - khá thích hợp với một nữ tu viên!

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.