Đền Joraku-ji ở Kamamura

Hojo Yasotoki, người sáng lập ra bộ luật đầu tiên cho võ sĩ đạo Samurai

Đền Joraku-ji được xây dựng năm 1237 bởi Nhiếp chính gia thứ 3 của Tướng quân Mạc phủ Kamakura, Hojo Yasutoki. Ông đã tạo ra bộ luật đầu tiên cho phong tục và đạo đức của xã hội Samurai. Sau đó, các bộ luật samurai khác đều dựa trên bộ luật gốc này. Ông sống một cuộc sống bình yên và khiêm nhường. Và ngôi đền nhỏ và rất đơn giản. Tôi cảm thấy nó phản ánh triết lý của mình. Ông được chôn đằng sau Butsu-den, bia mộ ở bên phải của ba ngôi mộ bằng đá.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve JapanTravel.com
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.