Đền thờ Kamakura-gu

Hoàng tử thảm kịch, Morigana

Ngôi miếu Kamakura-gu đã được thành lập vào năm 1869, cách thời nay chỉ khoảng 150 năm đổ lại. Vị hoàng tử tên Morigana trong hoàng gia lúc bấy giờ đã nổi dậy để chống lại tướng quân Nhật Bản Kamakura, cùng phối hợp với những samurai chủ chốt, nổi bật và gia tộc Ashikaga. Tuy nhiên, vào năm 1335, hoàng tử đã bị giết hại vì sự hỗn loạn trong một cuộc cách mạng. Sau thời kì Edo, hoàng đế Minh Trị đã được phục hồi vào chức vụ cũ, và vị hoàng đế ấy đã xây dựng ngôi miếu này cho vị hoàng tử đầy bi thương, hoàng tử Morigana. Ngôi miếu này cung cấp 2 loại bùa cầu may, chống lại quỷ dữ: một là chiếc tượng gỗ màu đỏ có hình đầu của con sư tử và một là chiếc tượng samurai đơn giản có màu trắng.

Thêm thông tin

Tìm hiểu thêm về Kamakuragu Shrine

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.