Phố Dobuita ở Yokosuka

Chuyến hành hương trong video game

Tác giả Michael Williams   26-12-2017

Khét tiếng thế giới vào năm 1999, phố Dobuita là quê hương của nhân vật game Ryo Hazuki trong trò chơi Dreamcast Shenmue. Trụ sở ở Yokosuka, con đường một phần được tây hóa vì gần một căn cứ Mỹ, bao gồm những cửa hiệu nhận đồng đô la Mỹ. Cho người hâm mộ Shenmue, chuyến thăm nơi đây giống như là chuyến hành hương để chứng kiến trò chơi đại diện chính xác như thế nào. Đối với những người khác, đây là một phần độc đáo của Nhật Bản nơi văn hóa Mỹ ảnh hưởng xuyên suốt.

Was this article helpful?

Góp ý ?

0
0
Neal Dang

Neal Dang @Neal Dang

I am Neal from Vietnam. I am keen on traveling and exploring new places. I usually try to get out of the comfort zone to experience the fresh air in the new regions, new countries. Typically, just like anyone else, I am a big fan of reading books, listening to music and spending time with friends,... "It's another rainy day, Everything has gone away. Yet there's still a day, For you and me come to stay!" *Summer, summer Jump into the sea water! Picking some seaweed, Catching a starfish!* Flying high above the sky, Against the strong wind with the cloud white. Dancing wise through the stormy nights, And afterward coming the sunshine!

Original by Michael Williams

Bình luận