Di tích thành cổ Yatsushiro

Di tích còn sót lại của pháo đài thứ hai ở tỉnh Kumamoto

Dưới thời Edo (1600- 1868), khu vực mà hiện giờ bao gồm tỉnh Kumamoto từng là một trong những vùng duy nhất được Tướng quân thời Mạc Phủ cho phép xây dựng 2 tòa thành chính. Nếu như pháo đài quan trọng nhất được đặt ở thành phố Kumamoto thì tòa thành thứ hai được xây dựng ở Yatsushiro vào năm 1619 (sau khi pháo đài trước đây ở Mugishima bị phá hủy). Ngày nay, không có gì trong tòa thành uy nghi ở Yatsushiro còn sót lại ngoại trừ những bức tường đá và một tường hào. Tuy nhiên, thành phố vẫn quyết định chuyển bãi đất cũ thành một vùng trồng cây. Thời điểm tuyệt nhất để đến đây là vào tháng 4 và tháng 5 khi hoa đỗ quyên nở rộ dọc các con đường.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.