Sức mạnh của Mẹ Thiên nhiên

Miệng núi lửa Aso ngùn ngụt khói

Núi Aso ở trung tâm Kyushu là một trong những miệng núi lửa lớn nhất thế giới, rộng khoảng 20 cây số. Mặc dù phần lớn khu vực của miệng núi lửa đã trở thành vùng đất màu mỡ (một đặc ân tuyệt vời dành cho nền nông nghiệp của vùng này), hoạt động núi lửa không chỉ đơn giản là nhìn được bằng mắt, mà bạn còn có thể nghe và thậm chí là ngửi thấy nữa. Có nhiều miệng hố bên trong Núi lửa Aso và Naka-dake là miệng đang hoạt động, liên tục phun khói và hơi độc. Tuy vậy, bạn không cần phải quá lo lắng, vì trạm quan sát chỉ được mở cửa khi khu vực này an toàn. Này, chúng ta đang ở Nhật mà!

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.